Otázky a odpovedeCategory: Technická podporaAko nahrať ActiveX plugin pod systémom Win7?
FOSCAM SK Staff asked 9 rokov ago

V prípade ak máte problém s inštaláciou ActiveX doplnku pre Internet Explorer bežiacom pod Windows7 môžete na vyriešenie použiť tento návod. Ak sa objavuje chybová správa modulu “DVM_IPCAM2 ActiveX Control Module” s popisom “Windows has blocked this software because it can’t verify the publisher.” (Windows zablokoval tento softwér z dôvodu nemožnosti overenia vydavateľa) zmeňte nastavenia IE nasledovne:

1) Otvorte Internet Explorer, kliknite na Tools -> Internet Options.
2) Kliknite na záložku Security -> Custom Level tlačidlo.

IE_1

3) Pri položkách s nastavením ActiveX, urobte nasledovné zmeny:
# Nasledovné položky zmeňte na “Enabled”
a) Run ActiveX and plug-ins – Enabled
b) Download Signed ActiveX Control – Enabled
c) Script ActiveX controls marked as safe for scripting – Enabled
# Nasledovné položky zmeňte na “Prompt”
d) Download unsigned ActiveX Control – Prompt
e) Initialize and script ActiveX controls not mark as safe – Prompt

IE_2

4) Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte prehliadač, aby sa zmeny uplatnili.
 

 

 

 
*Reklama